Halvlingsländerna

Halvlingsländerna i den nya världen.

Halvlingsländerna utgör den nordligaste delen av kolonialländerna. Här bor nästan uteslutande halvlingsmän. Området utgör en skärgård, en kustlinje, ett skogsområde i syd och större öppna slätter innåt land. Landet är fritt från andra intelligenta varelser, men har gott om farlig fauna.

De flesta halvlingar här kommer ursprungligen från Tennonos med omnejd i ett försök att kolonisera området. Halvlingarna omfamnade nybyggarandan och bygde många fiskebyar, plantage och hemman. I skogsområden byggdes jägartorp och innåt land sysslade vissa med att herda dinosaurier. Kungarna av Tennonos såg dock halvlingsländerna som sitt territorium och försökte beskatta landet genom att sätta ut kronofogdar. Precis söder om halvlingsländerna ligger dvärgafortet Gonnox som byggdes av dvärgarnas storhetstid för att befästa en närvaro i området. Längre södert ut ligger hamnstaden Naxon, och innåt land ligger den isolerade staden Galioupouli, vilken få någonsin har besökt.

När dvärgakejsaren Bor började ett fälttåg för att erövra kolonierna uteblev beskyddet ifrån Tennonos och halvlingsländerna blev de facto fria. Halvlingsmännen stod inför en militärövermakt, men allt eftersom drogs fler stadsstater in i konlfikten, och när kejsaren skadats svårt i ett slag kom en vändning. Detta i kombination med ett mer organiserat halvlingsförsvar innebar att halvlingsländerna kunde bryta sig fria långt innan en koalition ledda av Auxesia av Euris intagit den dvärgiska huvudstaden och splittrat det dvärgiska imperiet.

Resultatet av kriget blev att nästan alla kolonier befriats av sina överherrar. Naxon leds idag av en furste, och Gonnox har blivit avskuret från dvärgastäderna. Förhållanden med Naxon är goda, men de resurssvaga dvärgarna bedriver ibland räder in på halvlingsländer.  Halvlingsländerna styrs numer genom en ordnad anarki. Halvlingarna som folk är ett trevligt men introvert och praktiskt folk. De är inte särskillt äventyrslystna och ganska konservativa i sin livsstil. Det är svårt att få en halvling att förlora humöret. 

Halvlingsländerna

Oleanos Captin